German     English     Polish     Russian     Spanish  

 

 

Najwyższa efektywność przy budowie i renowacji  biogazowni

 

Już po niedługim okresie użytkowania biogazowni, mogą w nich zaistnieć bardzo poważne uszkodzenia betonu  i stali spowodowane silnym działaniem chemicznym wysoce korozyjnej  biomasy i biogazów. Stosowane w produkcji biogazu reszki roślinne i zwierzęce takie jak wytłoki, odpady poubojowe, wywary gorzelniane, tłuszcze stałe i oleje wzmacniają dodatkowo agresywność substancji.

 

Konwencjonalne systemy powłokowe zastosowane w  biogazowniach nie gwarantują wystarczającej ochrony przed korozją. W produktach powłokowych zawierających rozpuszczalniki powstaje osmotyczne tworzenie się mikro pęcherzyków, które osłabia odporność powłoki na działanie kwasów a to z kolei, prowadzi do efektu tzw. „wypłukania betonu”. Należy się liczyć z erozją betonu w tempie od 1 do 2 cm rocznie oraz z uszkodzeniami wszystkich elementów stalowych.

 

Nasze specjalistyczne powłoki, celowo zastosowane  zapewniają zachowanie wartości fermentatorów, pojemników dezynfekcyjnych oraz pozostałych podzespołów  biogazowni przez długie lata. Nasze powłoki nakłada się bezpośrednio na stal; można je także nakładać na beton bez uprzedniego gruntowania.

 

Dzięki wieloletnim pracom badawczym prowadzonym we współpracy z niezależnym instytutem, opracowaliśmy specjalne systemy powłokowe przeznaczone dla biogazowni, które zapewniają niezawodną  długoletnią ochronę przed korozją spowodowaną bakteriami beztlenowymi (SRB). Unikalny sposób działania tych powłok wewnętrznych został opatentowany. Prosimy o zapoznaniem się z informacjami zawartymi w rozdziale „Biokorozja“.

 

 


 

Ceramic Polymer Beschichtungen Biogasanlagen

Ceramic Polymer Beschichtungen Biogasanlagen Ceramic Polymer Beschichtungen Biogasanlagen

Ceramic Polymer Beschichtungen Biogasanlagen

Ceramic Polymer Beschichtungen Biogasanlagen

Pictures: MT-Energie, Germany

 


 

Możliwość nakładania zimą w temperaturach do minus 10°C

 

Kombinacja określonych wypełniaczy  i reaktywnych mieszanek utwardzających umożliwia stosowanie zimowej serii naszych produktów w trakcie suchych okresów zimowych przy temperaturze otoczenia  nawet do  -10°C. Te specjalne powłoki, nałożone metodą natryskową w takich warunkach utwardzają się całkowicie w przeciągu  2-3 dni. Po 7 dniach powierzchnia powłoki jest zwykle w pełni odporna chemicznie. Dzięki temu możliwe jest w dużym stopniu ograniczenie przerw w pracy spowodowanych niskimi temperaturami.

 

Oczywiście, wszystkie właściwości fizyczne naszego wysokiej jakości produktu zostają w takim zastosowaniu w pełni zachowane. Tak więc, również nasze bezrozpuszczalnikowe „systemy zimowe“ gwarantują doskonałą odporność chemiczną na groźne, wysoce agresywne ciecze i gazy oraz wyjątkową przyczepność na stali i na betonie. Ponieważ, również te systemy nakłada się bezpośrednio na beton lub stal, bez uprzedniego gruntowania, to prace budowlane i/lub renowacyjne można skutecznie przeprowadzić zimą. Nowość na rynku międzynarodowym!

 

 

 


©2021  Ceramic Polymer GmbH | |   Ogólne warunki handlowe     Kontakt     Impressum   |