German     English     Polish     Russian     Spanish  

 

 

Nasze powłoki  najwyższej jakości – wysoka odporność chemiczna

 

Firma Chesterton International GmbH pracuje nad poszerzaniem gamy swoich produktów oraz nad ciągłym unowocześnianiem i  ulepszaniem jakości powłok. Niedawno we współpracy z niezależnym instytutem opracowane zostały nowoczesne systemy ochronne, wykazujące niespotykaną odporność na agresywne chemikalia również w podwyższonych temperaturach pracy. 

 

Nasze innowacyjne, bezrozpuszczalnikowe dwuskładnikowe systemy powłokowe z wypełniaczami składającymi się z silanizowanych zaawansowanych mikro- i nanocząstek bazują na najnowocześniejszych multifunkcjonalnych i hybrydowych żywicach epoksydowych Novolac® i są opracowane przede wszystkim z myślą o skrajnie agresywnych środowiskach.  

 

Dzięki kombinacji  wyselekcjonowanych i wysoce funkcjonalnych wypełniaczy oraz różnych systemów utwardzaczy osiągamy unikalna odporność chemiczną. Stosujemy niemetaliczne twarde cząstki organiczne. Ich porowata struktura umożliwia solidną stabilizację żywicy, gdyż może ona wnikać we wszystkie pory cząstek i powodować wzmocnienie struktury wewnętrznej. Niezależnie od tego wykorzystujemy również w pełni organiczne wypełniacze z natury swej w pełni kompatybilne z organicznymi żywicami.  PTFE jest dodatkowym składnikiem powodującym wzmocnienie uniwersalnych właściwości odpornościowych oraz zacieśnia sieciowanie łańcuchów polimerowych.  Ponadto dodajemy specjalne molekuły, które  wykazują zachowanie afiniczne wobec metali. Molekuły te dosłownie wsysają się w metal i uwalniają resztki tlenków, zapewniając w ten sposób bardzo dużą przyczepność.

 

 

 

Maksymalna ochrona – nasze najwyższej jakości powłoki do  stali nierdzewnej

 

Kontynuując nasze nowoczesne opracowania, stworzyliśmy powłoki premium przeznaczone do podłoży ze stali nierdzewnej. Najwyższa odporność chemiczna i niewyobrażalna przyczepność do stali nierdzewnej mówią same za siebie. Te nowoczesne systemy produktowe przeznaczone są do zastosowania tam, gdzie szlachetna stal nierdzewna już sama nie wystarczy.  Wyroby o wyróżniającym się potencjale, wytworzone przez Ceramic Polymer różnią się w sposób istotny od innych produktów powłokowych dostępnych na rynku.

 


 

Ceramic Polymer Beschichtungen für Chemikalientanks

Ceramic Polymer Beschichtungen für Chemikalientanks Ceramic Polymer Beschichtungen für Chemikalientanks

Ceramic Polymer Beschichtungen für Chemikalientanks

Ceramic Polymer Beschichtungen für Chemikalientanks

 

 


 

Nowe produkty powłokowe  Ceramic Polymer posiadają wspaniałe właściwości:

 

Ekstremalna przyczepność > 30 N/mm²

Wysoka odporność chemiczna na gorące kwasy i zasady

Wysoka odporność chemiczna na gorące korozyjne gazy

Proste i bezrozpuszczalnikowe nakładanie natryskiem bezpowietrznym (Airless)

Bezpośrednie nakładanie bez uprzedniego stosowania podkładów

 

 

Stawiamy  przed chemikaliami barierę – ochrona pośrednia[1]

 

Tam, gdzie mamy do czynienia z agresywnymi chemikaliami, niezbędne jest stosowanie ochrony pośredniej.  Zbiorniki i pojemniki napełnione niebezpiecznymi substancjami, czy to pod gołym niebem czy też wewnątrz jakiegoś budynku magazynowego, muszą być zabezpieczone odpornym chemicznie  obszarem, który zatrzyma te substancje w przypadku ich wycieku ze zbiornika. Różnego rodzaju podłoża takie jak stal i beton mogą być efektywnie i łatwo uzupełnione za pomocą naszego systemu, tak by zagwarantować skuteczna ochronę pośrednią.  Nasze produkty powłokowe uzupełniają nawet wanny wychwytujące wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej tworząc z nich trwałą i skuteczną ochronę przed chemikaliami. 

[1] ochrona pośrednia (ang.: secondary containment) – system ochrony, który zapobiega wydostaniu się czynnika biologicznego lub innej substancji do otoczenia zewnętrznego albo do innych pomieszczeń roboczych

 

 


©2021  Ceramic Polymer GmbH | |   Ogólne warunki handlowe     Kontakt     Impressum   |