German     English     Polish     Russian     Spanish  

 

Prosto i szybko – doskonała funkcjonalność na wiele lat

 

 

Podłoża betonowe, dla sprawnego funkcjonowania również wymagają odpornej powłoki. Błędne jest przekonanie, iż beton bez zabezpieczenia może długotrwale znosić obciążenia chemiczne lub trudnie warunki klimatyczne. Już samo zanieczyszczenie powietrza, skutkujące kwaśnymi deszczami zawierającymi dwutlenek siarki, powoduje korozję betonu. Poprzez długotrwały kontakt z chemikaliami lub agresywnymi substancjami, beton w różnoraki sposób ulega niszczeniu.  Atak siarczanów wywołuje zjawiska samonapędzające się.  Działanie kwasu powoduje  ogromne wypłukiwanie betonu.  Podobnie organizmy anaerobowe (bakterie redukujące siarczany – SRB[1]), uwalniając siarkowodór powodują katastrofalne wypłukiwanie betonu. Ciecze i gazy, które penetrują pory w betonie są przyczyną korozji stalowego zbrojenia betonu.

 

Powłoki ochronne Ceramic Polymer zapewniają doskonałą odporność chemiczną na większość chemikaliów i gazów, skuteczną ochronę przed kwasami, wysoką odporność na ścieranie oraz  potwierdzoną testami i certyfikatami przydatność do wszelkich zastosowań w technice wody pitnej w  zakresie ochrony betonu. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących mikrobiologicznego niszczenia materiałów przez bakterie (SRB) i naszego systemu (zgłoszony patent) zapewniającego długotrwałą ochronę, prosimy zapoznać się z rozdziałem „Biokorozja”.

 

Powłoki nanosi się bezpośrednio, bez uprzedniego stosowania podkładu na oczyszczony metodą strumieniową beton. Dzięki niskiej lepkości powłoki, wszystkie pory w betonie zostaną zamknięte a powłoka uzyska ekstremalną przyczepność. Powłoki można nakładać natryskiem bezpowietrznym a także za pomocą wałka lub rakla.

  

[1] Sulfate Reducing Bacteria (SRB)

 


 

Ceramic Polymer Betonbeschichtung

Ceramic Polymer Betonbeschichtung Ceramic Polymer Betonbeschichtung

Ceramic Polymer Betonbeschichtung

Ceramic Polymer Betonbeschichtung

 

 


 

 

Szeroki zakres zastosowań powłok ochronnych betonu Ceramic Polymer

 

 

Urządzenia ściekowe

Szamba

Oczyszczalnie ścieków

Studzienki betonowe

Systemy rur

Zbiorniki retencyjne wód deszczowych

Cysterny betonowe

Separatory oleju i benzyny

Biogazownie

Zbiorniki zabezpieczające

Systemy ochrony pośredniej[2]

 

 


 

 

[2] Secondary Containment

 

 

 

 

 

Systemy ochrony pośredniej – ochrona środowiska przed skażeniem

 

 

 

Innym celem, na którym ogniskujemy stosowanie naszych bezrozpuszczalnikowych systemów powłokowych jest ochrona środowiska naturalnego. Na placach załadunkowych i przeładunkowych w różnych gałęziach przemysłu buduje się betonowe bariery drugiego stopnia. W przypadku chemikaliów bądź innych materiałów mogących spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych, konieczne jest zapobieganie ewentualnym wypadkom, w wyniku których substancje te mogłyby spowodować długotrwałe zatrucie wód.

 

 

 

Firma Chesterton International GmbH również w dziedzinie systemów ochrony pośredniej oferuje produkty powłokowe o bardzo wysokiej odporności, jednocześnie łatwe w aplikacji.

 

 

 

 

 

Dostarczamy wysokiej jakości powłoki ochronne do betonu dla różnych typów zastosowań:

 

 

 

Misy (tace) zabezpieczające dużych zbiorników (np. surowej ropy naftowej)

Pojemniki na beczki z chemikaliami

Misy (tace) zabezpieczające zbiorników z chemikaliami

Wanny zabezpieczające na stacjach benzynowych

Wanny zabezpieczające dla pojazdów drogowych i szynowych

Pojemniki zabezpieczające urządzeń produkcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 


©2021  Ceramic Polymer GmbH | |   Ogólne warunki handlowe     Kontakt     Impressum   |