German     English     Polish     Russian     Spanish  

 

Wy stawiacie wysokie wymagania – My dostarczamy ostateczne rozwiązania

 

Nasze zróżnicowane systemy powłokowe posiadające doskonałe  właściwości mogą znaleźć wiele zastosowań jako powłoki ochronne  zbiorników i rurociągów. Mogą one zostać wykorzystane jako powłoki zewnętrzne wszelkiego rodzaju zbiorników i  konstrukcji stalowych zapewniające doskonałą ochronę antykorozyjną  przed czynnikami zewnętrznymi i gwarantują wieloletnią stabilność na promieniowanie ultrafioletowe. Jako powłoki wewnętrzne  specjalnych zbiorników i pojemników procesowych wyróżniają się swoją odpornościa chemiczną przy podwyższonych i szybko zmieniających się temperaturach.

 

Nasze wysokiej jakości powłoki spełniają  w całym zakresie złożone wymagania w całej branży związanej z ropą naftową i przemysłem gazowym ropą naftową i gazownictwem. Doskonała odporność chemiczna przy wysokich temperaturach pracy w połączeniu z ekstremalną odpornością na ciśnienie, są cechami które zapewniają adekwatną ochronę antykorozyjna  w tym obszarze zastosowań.

 

 


 

tanks and vessels tanks and vessels tanks and vessels

tanks and vessels

tanks and vessels

 


 

 

W katalogu naszych produktów, znajdują się też systemy powłokowe odprowadzające ładunki  elektrostatyczne, które zostały opracowane przez nas z myślą o zbiornikach magazynowych produktów łatwopalnych. Przy naładowaniu elektrostatycznym i w obecności tlenu istnieje możliwość dojścia do reakcji wybuchowej w strefie oparów w górnej części zbiornika. Dzięki domieszanym nanowłóknom węglowyn,  które tworzą łańcuchy elektrostatyczne, możliwe jest odprowadzanie ładunków elektrostatycznych i uniknięcie niebezpiecznych rekcji.

 

Dzięki wprowadzeniu specjalnych cząstek do naszych wypełnionych ceramiką powłok epoksydowych uzyskuje się właściwości izolacyjne. Te systemy powłokowe nadają się szczególnie dobrze do zbiorników i rurociągów narażonych na działanie podwyższonych temperatur.  Ponadto mogą one nawet przyczynić się do zredukowania promieniowania radioaktywnego (np. promieniowanie gamma).

 

Dzięki wieloletnim pracom badawczym prowadzonym we współpracy z niezależnym instytutem  opracowaliśmy specjalne powłoki wewnętrzne dla systemów zbiorników magazynowych surowej ropy naftowej i wszystkich rodzajów węglowodorów, które gwarantują niezawodny  długi okres ochronny przeciw biokorozji indukowanej przez  SRB i skutecznie chronią Wasze zbiorniki przed wżerami. Unikalny sposób działania tej powłoki wewnętrznej został opatentowany na płaszczyźnie międzynarodowej. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale „Biokorozja“.

 

 


 

 

Testy i certyfikaty niezależnych instytutów

 

Dopuszczenia Saudi Aramco APCS-2i, APCS-28 oraz APCS-117

10.000 godzin, test natrysku mgłą solankową

Test szoku termicznego (od 180°C do 0°C, 1000 cykli)

Odporność na kwasy, zasady, (pH 4-11), solankę, oleje, CO2, H2S, Hg, HgS temperatura pracy do  110°C

Odporność na E85 – etanol, metanol/benzyna, RME

Odporność na alkohol metylowy

Długotrwała ochrona przed wodą demineralizowaną, (długotrwały test, 1 rok bez przerwy w temp. 50°C)

>9.000 godzin stabilność zanurzenie w „Zabójczej mieszance“ – 98% H2SO4 / Metanol nierozcieńczony / 3% roztwór NaCl (1/3, 1/3, 1/3 w temp. 50°C)

Test ochrony katodowej, napięcie 1,5 V (30 + 60 + 90 dni przy temp. 60°C)

Test autoklawu z  wybuchowa dekompresją (100 bar gaz ziemny, 100°C)

Zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych <106 Ω oporność powierzchniowa

 

 

 


©2021  Ceramic Polymer GmbH | |   Ogólne warunki handlowe     Kontakt     Impressum   |