German     English     Polish     Russian     Spanish  

 

Zatwierdzone systemy powłok oznaczają podstawowe bezpieczeństwo

 

W wszechstronnej ofercie Chesterton International GmbH znajdują się także systemy powłokowe  zatwierdzone do stosowania w dziedzinie produkcji wody pitnej, basenach kąpielowych i w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie spełnienia niemieckich i europejskich norm KTW, KSW, Produkty spożywcze). Nieustannie inwestujemy w szczegółowe serie testów mających na celu zagwarantowanie wysokiej jakości bezpieczeństwa stosowania naszych produktów w tym sektorze aplikacji.

 

Oczywiście, obok tych specjalnych wymagań, także zapewniona jest ochrona antykorozyjna. Nasze certyfikowane systemy powłokowe posiadają te same zalety, które odgrywają znaczącą rolę w zabezpieczaniu antykorozyjnym zbiorników wody ściekowej oraz zbiorników stosowanych w przemyśle petrochemicznym. Odporność chemiczna i temperaturowa mają takie samo znaczenie jak wysoka przyczepność i odporność na ścieranie. Te własności fizyczne charakteryzują wszystkie produkty  Ceramic Polymer.

 

W takim samym stopniu zachowane są podstawowe i istotne zalety naszej koncepcji systemu powłoki zbudowanego z jednego materiału, który w porównaniu z łatwo ulegającymi rozwarstwianiu w przypadku uszkodzenia systemami powłok wielowarstwowych z podkładem o działaniu anodowym (np. cynkowym), nie maja tej wady.

 

Nasze produkty nakładane są bezpośrednio na podłoże, które mają chronić, dlatego nie ma możliwości wystąpienia rozwarstwienia naszej powłoki. 

 

 


 

ktw-tanks ktw-tanks ktw-tanks ktw-tanks
ktw-tanks ktw-tanks

 


 

Nieszkodliwe materiały powłokowe oznaczają podstawowe bezpieczeństwo

 

W  celu  zapewnienia  wysokiej  jakości  naszych  bezrozpuszczalnikowych  powłok   oraz nieszkodliwości naszych produktów  przeznaczonych do zastosowań w technice wody pitnej i przemyśle spożywczym, nieustannie inwestujemy w specjalistyczne badania.

 

Kryteria stawiane przez Federalny Urząd Ochrony Środowiska zostały spełnione w różnych sektorach. Tak więc, nasze produkty można stosować wtechnice wody pitnej (KTW) gdyż wykazują one ledwie wykrywalną migrację chloru czy wydzielanie substancji, które mogłyby wspomagać wzrost flory bakteryjnej i w ten sposób wpływać na jakość wody pitnej.

 

W dalszych testach, ciągnących się miesiącami stosownie do DVGW-W270, nie wykryto żadnej nadzwyczajnej formacji  śluzu  mikrobiologicznego, w rezultacie czego nasze sprawdzone produkty można stosować także z mikrobiologicznego punktu widzenia jako powłoki wewnętrzne zbiorników i rurociągów wody pitnej.

 

Nasze systemy powłokowe wykazują, nawet przy wysokich temperaturach pracy do 60°C, przydatność  do  stosowania w technice wody pitnej. Zostało to także potwierdzone w szczegółowych testach przeprowadzonych  w niezależnym instytucie.

 

Nasze produkty zostały także sprawdzone pod względem właściwości fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych dla produktów spożywczych neutralnych, kwaśnych i  alkoholowych.  Nie stwierdzono żadnego niedopuszczalnego wydzielania się substancji z materiału powłokowego, które mogłoby mieć wpływ na zapach, smak oraz jakość składowanych produktów (produkty spożywcze alkoholowe rozwodnione, słabe i silne oraz zawierające kwas).

 

Produkty  powłokowe  w  różnych  obiektach  basenowych  również  muszą  spełniać  normy określone dla  basenów pływackich i kąpielowych (KSW). Nasze systemy były testowane  dla zimnej  i   ciepłej  wody  w  basenach  pływackich jak  i  dla  ciepłej  napowietrzanej  wody basenowej (do 40°C) pod kątem migracji chloru. Także w tym zakresie stwierdzono ledwo wykrywalną migrację chloru oraz  wydzielanie substancji utleniających, które mogłyby mieć wpływ na jakość wody.

 

 


 

 

Testy i certyfikaty niezalenych instytw

 

 KTW - przydatno do wody pitnej

 DVGW-W270, wzrost ? mikroorganizmw na urzdzeniach stosowanych w technice wody pitnej

 Bezpieczny w kontakcie z ywnoci, badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne

 KSW-przydatno do stosowania w basenach pywackich (otwartych, halowych, wanny z gorc wod)

 Zastosowania do wody pitnej budownictwo l?dowe I morskie – Norwegian Institute of Public Health, Oslo
©2021  Ceramic Polymer GmbH | |   Ogólne warunki handlowe     Kontakt     Impressum   |